Obsługa prawna przedsiębiorców

Pomoc prawna dla firm obejmuje m.in.:

  • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów;
  • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo;
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz innymi urzędami;
  • reprezentowanie interesów mocodawcy w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji z partnerami handlowymi.