Prawo administracyjne

Usługi świadczone w zakresie prawa administracyjnego obejmują m.in.:

  • doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego;
  • reprezentowanie w sporach z organami administracji, w tym również w zakresie odwołań i w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi;
  • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.