Prawo cywilne

Usługi świadczone w zakresie prawa cywilnego obejmują m.in.:

  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę, dotyczących nieruchomości, sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych, windykacji należności, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
  • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych;
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego;
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie pism procesowych oraz wniosków;
  • udzielanie porad prawnych.