Prawo handlowe

Usługi świadczone w zakresie prawa handlowego obejmują m.in.:

  • reprezentowanie w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym przygotowywanie projektów umów spółek;
  • kompleksową obsługę w zakresie procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego;
  • kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń;
  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego;
  • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych, w tym sporządzanie opinii prawnych;
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów.