Prawo podatkowe

Usługi świadczone w zakresie prawa podatkowego obejmują m.in.:

  • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wniosków w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej);
  • przygotowywanie odwołań od decyzji oraz skarg do sądu administracyjnego;
  • sporządzanie opinii podatkowych;
  • analiza umów pod kątem konsekwencji fiskalno-podatkowych;
  • reprezentowanie we wszystkich etapach postępowania podatkowego i sądowego.