Prawo pracy

Usługi świadczone w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:

  • reprezentowanie w postępowaniach w sprawach pracowniczych we wszystkich instancjach;
  • doradztwo prawne na etapie postępowania przedsądowego;
  • przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy;
  • sporządzanie opinii prawnych.