Prawo rodzinne

Usługi świadczone w zakresie prawa rodzinnego obejmują m.in.:

  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie pism procesowych oraz wniosków.