Prawo upadłościowe i naprawcze

Usługi świadczone w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentowanie strony w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
  • sprawy o wyłączenie z masy upadłości.